لامپ 20 وات استوانه آفتابی

جدول مشخصات
20W توان
220V ولتاژورودی
50/60Hz فرکانس
160A جریان
0.5 ضریب توان
1620 lm شار نوری مهتابی
147-75mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
220 زاویه تابش
830/778 کد نورسنجی مهتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابجایی
L70/F50 Lx-Fy