لامپ 70 وات استوانه مهتابی

جدول مشخصات
70W توان
220V ولتاژ ورودی
50/60Hz فرکانس
610A جریان
0.5 ضریب توان
6300 Im شار نوری مهتابی
135-241mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
220 زاویه تابش
865/778 کد نورسنجی آفتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابه جایی
L70/F50 Lx/Fy