چراغ پنل18 وات توکارمدل دور شیشه

جدول مشخصات
18W توان
160 قطر
55 ارتفاع
135-120 قطع جریان
36 عمق