چراغ 60 وات خطی

جدول مشخصات
60W توان
230V ولتاژ ورودی
0.45 جریان مصرفی
0.5 ضریب توان
60 توان
3000k-4000k-6500k دمای نور
4400  lm شار نوری
52*64*900 سایز نمونه فعلی
30*62*800 سایز نمونه جدید
>80 شاخص نمود رنگ