چراغ 40 وات خطی

جدول مشخصات
40W توان
230V ولتاژ ورودی
0.30 جریان مصرفی
0.5 ضریب توان
40 توان
3000k-4000k-6500k دمای نور
3000  lm شار نوری
52*64*600 سایز نمونه فعلی
30*62*594 سایز نمونه جدید
>80 شاخص نمود رنگ