چراغ 20 وات خطی

جدول مشخصات
20W توان
230V ولتاژ ورودی
0.15 جریان مصرفی
0.5 ضریب توان
20 توان
3000k-4000k-6500k دمای نور
1800  lm شار نوری
52*64*300 سایز نمونه فعلی
30*62*400 سایز نمونه جدید
>80 شاخص نمود رنگ