چراغ پنل45 وات توکارمدل دور شیشه

جدول مشخصات
45W توان
260 قطر
65 ارتفاع
230-215 قطع جریان
60 عمق