چراغ پنل25وات توکارمدل دور شیشه

جدول مشخصات
25W توان
200 قطر
55 ارتفاع
170-160 قطع جریان
48 عمق