چراغ پنل 8 وات تو کار مدل سرامیک

جدول مشخصات
8W توان
97 قطر
47 ارتفاع
80-70 قطع جریان
36 عمق