لامپ 70 وات استوانه آفتابی

جدول مشخصات
70W توان
220V ولتاژورودی
50/60Hz فرکانس
610A جریان
0.5 ضریب توان
6300 lm شار نوری مهتابی
241-135mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
220 زاویه تابش
830/778 کد نورسنجی مهتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابجایی
L70/F50 Lx-Fy