لامپ 7وات شمعی صدفی

جدول مشخصات
7W توان
220V ولتاژ ورودی
50/60Hz فرکانس
55A جریان
0.5 ضریب توان
560 Im شار نوری مهتابی
37.6-108.5mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
220 زاویه تابش
840/778 کد نورسنجی آفتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابه جایی
L.70/F50 Lx/Fy