لامپ 50 وات استوانه مهتابی

جدول مشخصات
50W توان
220V ولتاژ ورودی
50/60Hz فرکانس
400A جریان
0.5 ضریب توان
4500 Im شار نوری مهتابی
138-231mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
200 زاویه تابش
865/778 کد نورسنجی آفتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابه جایی
L70/F50 Lx/Fy