لامپ 50 وات استوانه آفتابی

جدول مشخصات
50W توان
220V ولتاژورودی
50/60Hz فرکانس
400A جریان
0.5 ضریب توان
4500 lm شار نوری مهتابی
231-138mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
200 زاویه تابش
830/778 کد نورسنجی مهتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابجایی
L70/F50 Lx-Fy