لامپ 20 وات استوانه مهتابی

جدول مشخصات
20W توان
220V ولتاژورودی
50/60Hz فرکانس
150A جریان
0.5 ضریب توان
2700 lm شار نوری مهتابی
145-80mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
200 زاویه تابش
865/778 کد نورسنجی مهتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابجایی
L70/F50 Lx-Fy