لامپ 20وات حبابی

جدول مشخصات
20W توان
220V ولتاژ ورودی
50/60Hz فرکانس
160A جریان
0.5 ضریب توان
1620 Im شار نوری مهتابی
75-147mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
220 زاویه تابش
830/778 کد نورسنجی آفتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابه جایی
L.70/F50 Lx/Fy