لامپ 10 وات حبابی

جدول مشخصات
10W توان
220V ولتاژ ورودی
50/60Hz فرکانس
90A جریان
0.5 ضریب توان
810 Im شار نوری مهتابی
60-118mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
220 زاویه تابش
835/778 کد نورسنجی آفتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابه جایی
L.70/F50 Lx/Fy